تصاویر نمایش ژپتو

کارگردان:اوشان محمودی، عکس:آریا سبزواری، مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده / اجرا در چهلمین جشنواره تئاتر فجر