تصاویر نمایش ولپن

نمایش کمدی «ولپن» به کارگردانی مهدی کوشکی، شامگاه جمعه با حضور رامبد جوان اجراهای خود را در تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرد.

2423688.jpg (1000×667)

2423687.jpg (1000×667)

2423691.jpg (1000×667)

2423692.jpg (1000×667)

2423696.jpg (1000×667)

2423693.jpg (1000×667)

2423694.jpg (1000×667)

2423700.jpg (1000×667)

2423698.jpg (1000×667)

2423697.jpg (1000×667)

2423699.jpg (1000×667)

2423701.jpg (1000×667)

2423705.jpg (1000×667)

2423704.jpg (1000×667)

2423703.jpg (1000×667)

2423706.jpg (1000×667)

2423707.jpg (1000×667)

2423708.jpg (1000×667)

2423709.jpg (1000×667)

2423689.jpg (1000×667)

2423695.jpg (1000×667)