تصاویر نمایش مامان رو حدس بزن!

نمایش مامان رو حدس بزن به نویسندگی صحرا رمضانیان به کارگردانی مهتاب جامعی در تماشاخانه شمایل مشهد به روی صحنه رفت. عکاس آیدا باقری.

643568.jpg (900×795)

عکاس آیدا باقری

643569.jpg (900×623)

643567.jpg (900×791)

643566.jpg (889×900)

643573.jpg (799×900)

643572.jpg (900×681)

643571.jpg (900×712)

643578.jpg (847×900)

643570.jpg (900×686)

643576.jpg (675×900)

643577.jpg (900×600)

643575.jpg (622×900)

643582.jpg (900×600)

643580.jpg (900×715)

643581.jpg (900×600)

643584.jpg (900×603)

643583.jpg (572×900)

نمایش مامان رو حدس بزن به نویسندگی صحرا رمضانیان به کارگردانی مهتاب جامعی در تماشاخانه شمایل مشهد به روی صحنه رفت. عکاس آیدا باقری.