تصاویر نمایش لبخند بزن هاگ

بیستمین جشنواره تئاتر فتح خرمشهر در خرمشهر در حال برگزاری است و نمایش لبخند بزن هاگ به کارگردانی احسان روحی روی صحنه رفت.

737273.jpg (900×600)

737272.jpg (900×567)

737271.jpg (900×600)

737270.jpg (900×557)

737269.jpg (900×600)

737268.jpg (900×565)

737267.jpg (900×587)

737266.jpg (900×600)

737265.jpg (900×589)

737264.jpg (900×600)

737263.jpg (900×600)

737262.jpg (900×587)

737261.jpg (900×560)

737260.jpg (900×557)

737258.jpg (900×600)

737257.jpg (900×563)