تصاویر نمایش قایقانع

این نمایش به کارگردانی بهادر آذری و بازیگری فرشته آلوسی، آزاده مشعشعی، محمدرضا سجادیان در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به روی صحنه است.

این نمایش به کارگردانی بهادر آذری و بازیگری فرشته آلوسی، آزاده مشعشعی، محمدرضا سجادیان در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به روی صحنه است.

IMG14355877.JPG (1000×667)

IMG14355026.JPG (1000×686)

IMG14355776.JPG (1000×675)

IMG14355329.JPG (1000×1500)

IMG14355152.JPG (693×1000)

IMG14355631.JPG (802×1000)

IMG14355756.JPG (532×1000)