تصاویر نمایش سویینی تاد

کارگردان: محمد نیازی، عکس: آریا سبزواری، تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده / اجرا در چهلمین جشنواره تئاتر فجر