تصاویر نمایش خون خانه زنان

خون خانه زنان – کارگردان: فرشاد یاری – عکس: رضا معطریان – مکان: تماشاخانه ایرانشهر، سالن ناظرزاده – زمان: دی۱۴۰۰