تصاویر نمایش خانه.وا.ده

نمایش خانه.وا.ده به نویسندگی و کارگردانی محمد مساوات و با بازی علی محمودی، محمدعلی محمدی، احسان بهلولی، اسماعیل گرجی، بانیپال شومون، نیما نوری‌زاده و مجید عسگری در ایرانشهر – سالن استاد سمندریان به روی صحنه رفت.

نمایش خانه.وا.ده به نویسندگی و کارگردانی محمد مساوات و با بازی علی محمودی، محمدعلی محمدی، احسان بهلولی، اسماعیل گرجی، بانیپال شومون، نیما نوری‌زاده و مجید عسگری در ایرانشهر – سالن استاد سمندریان به روی صحنه رفت.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17