تصاویر نمایش بینوایان

نمایش بینوایان در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد به روی صحنه رفت. کارگردان سروش طاهری و تهیه کننده مسعود حکم آبادی.

IMG17235453.jpg (1000×667)

IMG17233186.jpg (1000×667)

IMG17252342.jpg (1000×667)

IMG17252057

IMG17234063.jpg (1000×625)

IMG17251107.jpg (1000×667)

IMG17251040.jpg (1000×926)

IMG17241175.jpg (1000×667)

IMG17251527.jpg (1000×919)

IMG17251478.jpg (1000×667)

IMG17245797.jpg (1000×1500)

IMG17235571.jpg (1000×750)