تصاویر نمایش بازگشت به خانه

Reading Time: 2 minutes نمایش “بازگشت به خانه” به کارگردانی رامین معصومیان و فرید قادر پناه‎ در سالن ارغنون به روی صحنه رفت.

Reading Time: 2 minutes

709367.jpg (900×579)

709366.jpg (900×541)

709368.jpg (900×549)

709365.jpg (900×541)

709372.jpg (900×546)

709371.jpg (900×538)

709370.jpg (900×552)

709369.jpg (900×544)

709376.jpg (900×560)

709375.jpg (900×552)

709374.jpg (900×544)

709377.jpg (900×541)

709379.jpg (900×570)

709378.jpg (900×549)