تصاویر نمایش اسب مرده

نمایش اسب مرده به کارگردانی سید سعید هاشم زاده و بازی نونا نیسی، رشید آقایی، سحرناز عباس زاده، یاسمن میرزایی، ندا اصغری و مرضیه شاطر طوسی در خانه نمایش آو تا ۳۰ آذر ۱۳۹۳ به روی صحنه می رود.

abd1

abdi2

abdi3

abdi4

abdi5

abdi6

abdi7

abdi8

abdi9

abdi10