تصاویر نمایش ادیپ افغانی

نویسنده: احمد مهرانفر – کارگردان: مجتبی جدی – بازیگران: مجتبی پیرزاده، پریسا هاشم پور

WhatsApp%20Image%202018 08 13%20at%2011.13.29%20AM%281%29dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729

photo 2018 08 25 15 14 56dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729

photo 2018 08 25 15 14 50dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729

photo 2018 08 25 15 14 47dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729

photo 2018 08 25 15 14 25dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729

photo 2018 08 25 15 14 02dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729

photo 2018 08 25 15 14 14dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729

photo 2018 08 25 15 13 47dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729