تصاویر نمایش آنسامبل اسپانیش یرما

نمایش آنسامبل اسپانیش «یرما» به کارگردانی الهام شکیب و اشکان صادقی در سالن حافظ اجرا می شود.

بازیگران: نگار عابدی، فرهاد جم، اشکان صادقی، آتیه جاوید، پرنده علایی و الهام شکیب

IMG19362147.jpg (1000×667)

IMG19363053.jpg (1000×667)

IMG19365521.jpg (1000×666)

IMG19363947.jpg (1000×667)

IMG19362796.jpg (1000×667)

IMG19363407.jpg (1000×667)

IMG19363209.jpg (1000×667)

IMG19362358.jpg (1000×667)

IMG19365262.jpg (1000×667)

IMG19364022.jpg (1000×667)

IMG19363347.jpg (1000×667)

IMG19363715.jpg (1000×667)

IMG19365205.jpg (1000×667)

IMG19364289.jpg (1000×667)

IMG19364471.jpg (1000×667)

IMG19365162.jpg (1000×667)

IMG19365406.jpg (1000×667)

IMG19364744.jpg (667×1000)

IMG19365064.jpg (667×1000)