تصاویر نقاشی های ترانه ابراهیمی در گالری گلستان

نمایشگاه نقاشی ترانه ابراهیمی در گالری «گلستان» برپا شد.