تصاویر نشست رسانه‌ای «مرگ فروشنده»

نشست رسانه‌ای «مرگ فروشنده»، شنبه ساعت ۱۰:۳۰ در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر، با حضور نادر برهانی‌ مرند و جمعی از بازیگران نمایش برگزار شد.

نشست رسانه‌ای «مرگ فروشنده»، شنبه ساعت ۱۰:۳۰ در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر، با حضور نادر برهانی‌مرند و جمعی از بازیگران نمایش برگزار شد.

IMG 2219 as Smart Object 1

IMG 2234 as Smart Object 1

IMG 2265 as Smart Object 1

IMG 2296 as Smart Object 1

IMG 2310 as Smart Object 1