تصاویر ضیافت افطار حسن روحانی با اصحاب فرهنگ و هنر

ضیافت افطار رییس جمهور با اصحاب فرهنگ و هنر عصر امروز در سالن اجلاس برگزار شد.

57312025.jpg (1000×667)

57312024.jpg (1000×667)

57312023.jpg (1000×667)

57312030.jpg (1000×667)

57312029.jpg (1000×667)

57312028.jpg (1000×667)

57312027.jpg (1000×667)

57312034.jpg (1000×667)

57312033.jpg (1000×667)

57312032.jpg (1000×667)

57312031.jpg (1000×667)

57312039.jpg (1000×667)

57312037.jpg (1000×667)

57312036.jpg (1000×667)

57312035.jpg (1000×667)

57312042.jpg (1000×667)

57312040.jpg (1000×667)

57312041.jpg (1000×667)

57312038.jpg (1000×667)

57312046.jpg (1000×667)

57312045.jpg (667×1000)

57312044.jpg (1000×667)

57312043.jpg (1000×667)

57312050.jpg (1000×667)

57312049.jpg (1000×667)

57312048.jpg (1000×667)

57312047.jpg (1000×667)

57312054.jpg (1000×667)

57312053.jpg (1000×667)

57312052.jpg (1000×667)

57312051.jpg (1000×667)

57312057.jpg (1000×667)

57312056.jpg (1000×667)

57312055.jpg (1000×667)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.