تصاویر تمرین نمایش صبح یه روز لعنتی

این نمایش کاری از حسن باستانی و بازی رویا افشار. لیلا برخورداری. مارال فرجاد. حمیدرضا فلاحی. پژمان عبدی روی صحنه خواهد رفت.

736112.jpg (900×675)

736103.jpg (900×675)

736102.jpg (900×675)

736101.jpg (900×675)

736100.jpg (900×675)

736108.jpg (900×675)

736104.jpg (900×675)

736106.jpg (900×675)

736109.jpg (900×675)

736111.jpg (900×675)

736113.jpg (900×675)