تصاویر تئاتر اجرای نمایش پیر مردی با بالهای بزرگ

نمایش پیر مردی با بالهای بزرگ به گارگردانی پرستو گلستانی در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان به روی صحنه رفت.