بهرام جلالی‌پور نمایشنامه «همسایه‌ها» را ترجمه کرد

نمایشنامه «همسایه‌ها» نوشته میشل ویناور با ترجمه بهرام جلالی‌پور منتشر شد.


نمایشنامه «همسایه‌ها» نوشته میشل ویناور با ترجمه بهرام جلالی‌پور منتشر شد.