بهبودی وضعیت جسمی رییس تالار مولوی

وضعیت جسمانی رییس تالار مولوی بهبود یافته است و در یکی دو روز آینده از بیمارستان مرخص خواهد شد.

وضعیت جسمانی رییس تالار مولوی بهبود یافته است و در یکی دو روز آینده از بیمارستان مرخص خواهد شد.

به گزارش تئاتر آنلاین، حال عمومی امیر حسین حریری رییس مرکز تئاتر مولوی که چهارشنبه گذشته دچار عارضه قلبی شده بود مناسب اعلام شد.

بنا به اطلاعات دریافتی از آخرین وضعیت جسمی این کارگردان تئاتر، وی بعد از انجام عمل آنژیوگرافی به بخش عمومی منتقل شده و در حال حاضر از وضعیت بهتری برخوردار است و طی امروز یا فردا از بیمارستان مرخص خواهد شد.