تصاویر بزرگداشت هنرمندان درگذشته سال ۹۵

آیین بزرگداشت هنرمندان درگذشته سال ۹۵، با عنوان «چراغ خاموشی نیست» شامگاه چهارشنبه با حضور خانواده های این هنرمندان در تالار ایوان شمس برگزار شد.

2402650.jpg (1000×667)

2402655.jpg (1000×667)

2402662.jpg (1000×667)

2402664.jpg (1000×667)

2402666.jpg (1000×667)

2402668.jpg (1000×667)

2402670.jpg (1000×667)

2402676.jpg (1000×667)

2402678.jpg (1000×667)

2402679.jpg (1000×667)