بزرگداشت نعمت اسدالهی درخانه تئاتر

مراسم بزرگداشت نعمت اسدالهی هنرمند و مدرس تئاتر که چندی پیش در گذشت به همت خانه تئاتر برگزار می‌شود.

مراسم بزرگداشت نعمت اسدالهی هنرمند و مدرس تئاتر که چندی پیش در گذشت به همت خانه تئاتر برگزار می‌شود.

محمد ساربان مسئول برگزاری این برنامه به ایسنا، گفت: این مراسم روز دوشنبه ۱۱ دی ماه در آمفی تئاتر خانه تئاتر برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه بیشتر به مرور کارنامه هنری و دانشگاهی زنده یاد نعمت اسدالهی اختصاص خواهد داشت و از هنرمندانی همچون دکتر قطب‌الدین صادقی و صدیق تعریف دعوت می‌کنیم تا مطالبی را درباره نعمت اسدالهی مطرح کنند ضمن اینکه رسول نجفیان هم قطعه‌ای را به یاد ایشان می‌نوازد.

ساربان اضافه کرد: تصمیم نداریم برنامه ما شکل عزاداری و سوگواری داشته باشد بلکه بیشترین تلاش ما بر این است که فعالیت‌های ایشان‌ در عرصه هنری و دانشگاهی مرور شود و در همین راستا از دانشجویانش خواسته‌ایم پیام‌ها و خاطراتشان را ارائه کنند.

به گفته او این مراسم ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز ۱۱ دی در خانه تئاتر برپا می‌شود.

زنده یاد نعمت اسدالهی هنرمند تئاتر و استاد دانشگاه آبان ماه امسال به دلیل عارضه ریوی درگذشت.