برگزاری کارگاه تخصصی طراحی صحنه توسط دفتر آموزش هنرهای نمایشی

دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات هنرهای نمایشی، کارگاه تخصصی طراحی صحنه را با نگاهی به ماشینری و قابلیت‌های پویایی و تغییر در عناصر سازنده فضا با حضور رضا مهدی‌زاده برگزار می‌کند. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، با توجه به ماموریت جدید دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات هنرهای […]

دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات هنرهای نمایشی، کارگاه تخصصی طراحی صحنه را با نگاهی به ماشینری و قابلیت‌های پویایی و تغییر در عناصر سازنده فضا با حضور رضا مهدی‌زاده برگزار می‌کند.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، با توجه به ماموریت جدید دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات هنرهای نمایشی مبنی بر آموزش هنرهای نمایشی بصورت تخصصی و حرفه‌ای و با رویکرد توان‌افزایی و دانش‌افزایی، در اولین گام «کارگاه تخصصی طراحی صحنه» برگزار می‌شود.

این دفتر بنا دارد با تبیین تئاتر به عنوان یک فعالیت علمی و رفع خلا موجود در فضاهای آموزشی و تمرکززدایی از تئاتر تهران و برخورداری هنرمندان استان‌ها از استادان و مباحث آموزشی، با حمایت انجمن هنرهای نمایشی و اداره کل هنرهای نمایشی اقدام به برگزاری کارگاهای آموزشی کند و نخستین کارگاه در همین راستا «کارگاه تخصصی طراحی صحنه با نگاهی به ماشینری و قابلیت‌های پویایی و تغییر در عناصر سازنده فضا» با حضور رضا مهدی‌زاده به عنوان مدرس و به صورت آنلاین خواهد بود.

این کارگاه به صورت رایگان برگزار خواهد شد و اولویت با هنرجویان استان‌های سراسر کشور جز تهران است.

متقاضیان می‌توانند تا ۱۸ مهرماه با مراجعه به سایت www.namayesh.org نسبت به فرآیند ثبت‌نام بصورت الکترونیکی اقدام کنند.

زمان برگزاری کارگاه تخصصی طراحی صحنه نیمه دوم مهرماه خواهد بود. اطلاعات تکمیلی متعاقباً در سایت اعلام خواهد شد.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، با توجه به ماموریت جدید دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات هنرهای نمایشی مبنی بر آموزش هنرهای نمایشی بصورت تخصصی و حرفه‌ای و با رویکرد توان‌افزایی و دانش‌افزایی، در اولین گام «کارگاه تخصصی طراحی صحنه» برگزار می‌شود.

این دفتر بنا دارد با تبیین تئاتر به عنوان یک فعالیت علمی و رفع خلا موجود در فضاهای آموزشی و تمرکززدایی از تئاتر تهران و برخورداری هنرمندان استان‌ها از استادان و مباحث آموزشی، با حمایت انجمن هنرهای نمایشی و اداره کل هنرهای نمایشی اقدام به برگزاری کارگاهای آموزشی کند و نخستین کارگاه در همین راستا «کارگاه تخصصی طراحی صحنه با نگاهی به ماشینری و قابلیت‌های پویایی و تغییر در عناصر سازنده فضا» با حضور رضا مهدی‌زاده به عنوان مدرس و به صورت آنلاین خواهد بود.

این کارگاه به صورت رایگان برگزار خواهد شد و اولویت با هنرجویان استان‌های سراسر کشور جز تهران است.

متقاضیان می‌توانند تا ۱۸ مهرماه با مراجعه به سایت www.namayesh.org نسبت به فرآیند ثبت‌نام بصورت الکترونیکی اقدام کنند.

زمان برگزاری کارگاه تخصصی طراحی صحنه نیمه دوم مهرماه خواهد بود. اطلاعات تکمیلی متعاقباً در سایت اعلام خواهد شد.