بررسی مواجهه سینمای هالیوود با حادثه الهی طبس

صحبت های کورش جاهد کارشناس و منتقد سینما در خصوص مواجه سینمای هالیوود به سقوط هواپیماهای ارتش آمریکا در صحرای طبس را مشاهده می کنید. دریافت ۱۰ MB

صحبت های کورش جاهد کارشناس و منتقد سینما در خصوص مواجه سینمای هالیوود به سقوط هواپیماهای ارتش آمریکا در صحرای طبس را مشاهده می کنید.


دریافت
۱۰ MB