ایده «مرز» از واقعیت گرفته شده است/ عشق ناکام سرباز به دختر کولبر

امید اولیایی کارگردان نمایش «مرز» درباره ویژگی‌های این اثر نمایشی توضیحاتی ارائه داد.


امید اولیایی کارگردان نمایش «مرز» درباره ویژگی‌های این اثر نمایشی توضیحاتی ارائه داد.