اولين آمار فروش فيلم‌هاي اكران پاييز

«من همسرش هستم» به كارگرداني مصطفي شايسته در دو روز اول اكرانش در تهران 18ميليون و 300هزار تومان فروخت.

«من همسرش هستم» به كارگرداني مصطفي شايسته در دو روز اول اكرانش در تهران 18ميليون و 300هزار تومان فروخت.

اين فيلم در روز اول اكران، شش‌ميليون و 100هزار تومان و در روز دوم، 12ميليون و 200هزار تومان فروش داشت. «من همسرش هستم» در 15 سينما در حال اكران است كه تعدادي از اين سالن‌ها از جمله فرهنگ به‌صورت تك‌سانس اين فيلم را اكران مي‌كنند.

اين فيلم، سينما آزادي و ساير سينماهاي حوزه‌ي هنري را در اختيار ندارد. همچنين «من همسرش هستم» در مشهد ، اصفهان و كرج در حال اكران است.

فيلم «بغض»، اولين ساخته‌ي سينمايي رضا دُرميشيان در دو روزهاي اول اكران، 12ميليون و 500هزار تومان در 16 سينما فروخت.

فيلم «كلاه‌قرمزي و بچه‌ننه» كه اكرانش در سينماها ادامه دارد، به مجموعه‌ي فروش دوميليارد و 900 ميليون تومان در تهران رسيد و مجموع فروش اين فيلم در ايران به پنج‌ميليارد تومان رسيده است.

«ضد گلوله» نيز كه همچنان اكرانش ادامه دارد، فروشش در تهران 560ميليون تومان و مجموع فروشش در سطح كشور به 700ميليون تومان رسيده است.

«بوسيدن روي ماه» ديگر فيلم اكران جديد تهران است كه خبرنگار ايسنا پيگير كسب آمار فروش اين فيلم است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.