اعلام آثار راه‌یافته به جشنواره تئاتر «نگاه» در بخش تهران

۳۰ اثر راه‌یافته به بخش رقابتی جشنواره تئاتر «نگاه» در بخش تهران اعلام شد. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی جشنواره، بیش از ۲۰۰ اثر نمایشی به عنوان متقاضی در بخش تهران جشنواره تئاتر «نگاه» شرکت کردند که از این بین ۳۰ اثر به عنوان راه‌یافته به بخش رقابتی انتخاب شدند. به […]


۳۰ اثر راه‌یافته به بخش رقابتی جشنواره تئاتر «نگاه» در بخش تهران اعلام شد.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی جشنواره، بیش از ۲۰۰ اثر نمایشی به عنوان متقاضی در بخش تهران جشنواره تئاتر «نگاه» شرکت کردند که از این بین ۳۰ اثر به عنوان راه‌یافته به بخش رقابتی انتخاب شدند.

به گفته‌ پریسا محمدی دبیر جشنواره تئاتر «نگاه»، به علت استقبال گروه های نمایشی و همچنین محوریت حمایت از هنرمندان در دوران محدودیت های کرونایی ۳۰ اثر از بین ۲۱۶ اثر ارسال شده به عنوان راه‌یافته به بخش رقابت تهران اعلام شدند.

جدول پذیرفته شدگان بخش تهران را اینجا ببینید.

اسامی گروه های راه یافته به جشنواره در بخش شهرستان (نگاه آنلاین) متعاقبا اعلام خواهد شد.