ارتباطات، برخط ترین شریان زندگی بشریت است

موسوی گفت: با توجه جریانات جاری در جامعه امروزی ارتباطات را می توان به جدی رویداد ممکن در جامعه بشریت به منظور کنش و واکنش در نظر گرفت چرا که آدمی هر آنچه را که برقرار می کند، ارتباط است.

به گزارش تئاتر آنلاین، «سید وحید موسوی» در مشهد ضمن گرامیداشت روز خبرنگار با بیان اینکه با توجه جریانات جاری در جامعه امروزی ارتباطات را می توان به جدی رویداد ممکن در جامعه بشریت به منظور کنش و واکنش در نظر گرفت چرا که ادمی هر آنچه را که برقرار می کند، ارتباط است، گفت:نیاز عامل اصلی برقراری رابطه و ارتباطات قله ظهور اصلی این مهم است تمامی فرآیند های موجود در جامعه از شالوده ای متمرکز تحت عنوان ارتباطات بهرهمند می شود چرا که مرز های نیاز های آدمی بی نهایت است و به صورت کلی می توان گفت که انسان تمامیت خواه است و بدون برقراری رابطه و ارتباطات این موضوع ممکن نخواهد شد.

این فعال رسانه افزود:ارتباطات را می توان به دسته های متفاوتی تقسیم کرد که مهمترین آن ارتباطات دو سویه به نیت انجام فرآیندی است که به صورت جامع آدمی را درگیر روابط میان فردی و درون محوری می کند، و سر منشاء تمامی این واکنش ها نیاز به برقراری ارتباط مستقل به منظور پاسخ کامل این مهم می باشد.

وی با اشاره به اینکه با برقرار نکردن ارتباط با دیگری دائما در حال ارتباط گیری هستیم، اظهارداشت:برخی مواقع ممکن است که تلاش کنید ارتباط برقرار نکنید اما ارتباط برقرار نکردن یک انتخاب نیست، در حقیقت هر چه سخت‌¬تر تلاش کنیم که ارتباط برقرار نکنیم بیشتر این کار را انجام خواهیم داد.

موسوی با تاکید بر اینکه با ارتباط برقرار نکردن باز هم در حال ارتباط با چیزی هستیم، شاید خجالتی هستیم یا شاید هم عصبانی یا ناراحت ویا ممکن است خیلی سرمان شلوغ باشد، ادامه داد: نادیده گرفتن دیگران نوعی ارتباط با آنها است، در لحظه شاید با آنها صحبت نکنیم و آنها را نادیده بگیریم اما از طریق ارتباطات غیرکلامی در حال ارتباط با آنها هستیم و امیدواریم که منظورمان را با این کار نشان دهیم چرا که مضمون اصلی این رویداد را ارتباطات غیر کلامی، حالتی یا رفتاری می شناسند.

این فعال رسانه با بیان اینکه ما به ‌وسیله‌ ارتباطات غیرکلامی نسبت به زمانی که از کلمات استفاده می‌کنیم بسیار صادقانه ‌تر ارتباط برقرار می‌کنیم، زبان و وضعیت بدن ما، تماس چشمی (یا عدم آن)، کوچک ‌ترین و نامحسوس‌ ترین رفتارهای ما، همگی را‌ههای برقراری ارتباط با دیگران هستند، افزود: علاوه بر این، ما به ‌طور دائم در حال ارتباط با دیگران هستیم، علامت ‌های آنها را دریافت کرده و به روش‌های معینی تفسیر می‌کنیم، اینکه این پیام‌ ها را درک می‌کنیم یا نه به میزان مهارت ما در تفسیر ارتباطات بین فردی بستگی دارد.

موسوی گفت:برای تکمیل کردن موضوع و عقیده های از قبل شکل‌گرفته، بر روی چگونگی صحبت کردن ما با دیگران، کلماتی که استفاده می‌کنیم و لحن صدای ما تأثیر می گذارند، ما به‌طور ذاتی با دیگران با روشی ارتباط برقرار می‌کنیم که فکر می‌کنیم مناسب ترین روش برای شخصی است که با او در حال صحبت هستیم، متأسفانه پیش فرض ‌های ما راجع به دیگران اغلب نادرست هستند.

وی اظهارداشت:به این معنا که ارتباط ما نامناسب بوده و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که منجر به سوء تفاهم شود، از آنجایی‌که هدف همه‌ ارتباطات، درک آن ارتباط می ‌باشد، پس می ‌توان گفت که در ارتباطمان با این گونه ارتباط برقرار کردن شکست خورده ‌ایم، یعنی متأثر بودن از عقاید پیشین رفتارهای کلیشه ‌ای بیشتری را به فردی که با او در حال صحبت هستیم بازخورد میدهیم، بنابراین مشکل را تشدید می‌کنیم.

این فعال رسانه تاکید کرد:همه ارتباطات بین فردی را با ذهنی باز شروع کنید، بیشتر از اینکه چیزی را که می¬‌خواهید، بشنوید، به چیزی که بیان می شود گوش دهید، بنابراین کمتر احتمال دارد دچار سوء تفاهم شده یا چیزهایی بگویید که بعداً پشیمان شوید، فهم صحیح در ارتباطات یک هنر است.

موسوی ادامه داد:گفتگوی درون یا ندای درون در واقع همان ایده ‌ها و افکار شما است، صدای آرامی در ذهنتان که در مورد زندگی به شما نظر می دهد، همه ما این ندای درونی را می‌شنویم و همیشه با ما همراه است، با این حال بعضی از ما ممکن است به آن بیشتر از سایرین توجه کنیم و در کنترل آن مهارت بیشتری داشته باشیم.

وی افزود:با استفاده از این روش می ‌توان منطق را در هر آنچه که رخ می‌دهد بکار برد، گرچه گاه منطق دچار انحراف می ‌شود و از احساسات و تجربیات ما تأثیر می پذیرد، اما گوش جان سپردن به آن در واقع اصل ارتباط فرد با خودش است، و اما جمع بندی این پاراگراف را می توان این گونه تحریر کرد که «قبل از اینکه بتوانید ندای درونتان را مدیریت کنید ابتدا باید در مورد آن بیشتر بدانید».

این فعال رسانه بیان کرد:بعضی از ما از گفتگوی درونمان به عنوان یک حضور دائمی در مغز یا مکالمه پیوسته یاد می‌کنیم، عده‌ ای هم اطلاع کمتری در این باره دارند و هماهنگ شدنشان سخت ‌تر خواهد بود، یک روش برای کسب آگاهی در این مورد تلاش برای تمرکز کردن است زیرا به شما کمک می‌کند تا بر روی تفکراتتان متمرکز شوید.

موسوی تاکید کرد: ارتباطات اصل اثر بخشی جامعه است و ما عنصری از یک باور به جهت حیات هستیم، چرا که پدر ارتباطات دنیا ارسطو بوده و پیام اولین ترین شکل برقراری ارتباط است.

منبع: شبستان