اجرای ۲۱۵ مجلس تعزیه‌خوانی در بوستان‌ها و فرهنگسراهای پایتخت

۲۱۵ مجلس تعزیه خوانی با عنوان «تعزیت خورشید» در بوستانها و فضاهای باز فرهنگسراهای تهران توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با مشارکت بنیاد رودکی برپا می‌شود.


۲۱۵ مجلس تعزیه خوانی با عنوان «تعزیت خورشید» در بوستانها و فضاهای باز فرهنگسراهای تهران توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با مشارکت بنیاد رودکی برپا می‌شود.