تصاویر اجرای «رستم و سهراب» توسط معلولین آسایشگاه کهریزک

نمایش رستم و سهراب به کارگردانی میرکمال میر نصیری و بازیگری گروه درمانی معلولین آسایشگاه خیریه کهریزک در تالار وحدت روی صحنه رفت.

2954458.jpg (1000×667)

2954451.jpg (1000×667)

2954443.jpg (1000×667)

2954456.jpg (1000×667)

2954460.jpg (1000×667)

2954452.jpg (1000×667)

2954466.jpg (1000×667)

2954439.jpg (1000×667)