اجرای تئاتر خیابانی در گلزار شهدای کرمان

کرمان – زائران مرقد شهید سلیمانی این روزها شاهد برگزاری تئاتر خیابانی در گلزار شهدای کرمان هستند. دریافت ۳۲ MB به گزارش تئاتر آنلاین، جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی در کرمان پیگیری شد و عصر دوشنبه زائران گلزار شهدای کرمان شاهد برگزاری آخرین اجراها در گلزار شهدای این شهر بودند.

کرمان – زائران مرقد شهید سلیمانی این روزها شاهد برگزاری تئاتر خیابانی در گلزار شهدای کرمان هستند.


دریافت
۳۲ MB

به گزارش تئاتر آنلاین، جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی در کرمان پیگیری شد و عصر دوشنبه زائران گلزار شهدای کرمان شاهد برگزاری آخرین اجراها در گلزار شهدای این شهر بودند.