آغاز مرحله دوم بازبینی از ۲۵ فروردین

دبیر بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران اعلام کرد که مرحله دوم بازبینی آثار صحنه ای متقاضی حضور در این دوره از جشنواره از ۲۵ فروردین آغاز می شود.

دبیر بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران اعلام کرد که مرحله دوم بازبینی آثار صحنه ای متقاضی حضور در این دوره از جشنواره از ۲۵ فروردین آغاز می شود.

به گزارش تئاتر آنلاین، مهدی گمار دبیر بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران درباره وضعیت و زمان برگزاری مرحله دوم بازبینی آثار صحنه ای متقاضی حضور در این دوره از جشنواره به مهر گفت: مرحله دوم بازبینی آثار صحنه ای از روز جمعه ۲۵ فروردین ماه آغاز می شود. در این روز فیلم آثار ارسال شده مورد ارزیابی قرار می گیرند و از روز شنبه ۲۶ فروردین ماه نیز آثار متقاضی بازبینی حضوری، مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی درباره تعداد آثار حاضر در مرحله دوم بازبینی آثار صحنه ای، افزود: قرار است در این مرحله ۷۸ اثر طی یک هفته بازبینی شوند.

دبیر بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با اشاره به اعلام نتایج مرحله دوم بازبینی تا ۲ اردیبهشت ماه، اظهار کرد: تلاش می کنیم تا نهایت تا ۵ اردیبهشت ماه، جدول اجراهای جشنواره را بسته و منتشر کنیم.

گمار درباره وضعیت کمک هزینه های گروه ها نیز گفت: سعی می کنیم تا کمک هزینه ها پیش از آغاز جشنواره تئاتر دانشگاهی به دست گروه های تئاتری برسد.

بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با دبیری مهدی گمار از ۱۵ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.