آرزوی پوشیدن لباس راهب در «خورشید کاروان»/ خدایا خودت جواب بده

جلیل فرجاد بازیگر نقش «راهب» در نمایش «خورشید کاروان» از تجربه حضور خود در این نمایش، سختی ایفای نقش و ارتباطی که با آن طی سال‌های حضور خود در این نمایش برقرار کرد، سخن گفت.


جلیل فرجاد بازیگر نقش «راهب» در نمایش «خورشید کاروان» از تجربه حضور خود در این نمایش، سختی ایفای نقش و ارتباطی که با آن طی سال‌های حضور خود در این نمایش برقرار کرد، سخن گفت.