بایگانی برچسب: یونس صحرارو

«کلید، کانتینر، کبوتر»؛ نمادی از رهایی

«کلید، کانتینر، کبوتر»؛ نمادی از رهایی

قروه – «کلید، کانتینر، کبوتر» که نوعی رها شدن از دنیا و پیوستن به سعادت ابدی را بیان می کند، نمایش جدید گروه تئاتر پیدا با روایتی از جنگ و شهادت برای جدا شدن از زندگی دنیوی است.

Top