بایگانی برچسب: نیما دهقانی

«در ستایش تئاتر» از تماشاگر رای‌گیری می‌کند/ یک تجربه متفاوت

«در ستایش تئاتر» از تماشاگر رای‌گیری می‌کند/ یک تجربه متفاوت

کارگردان «در ستایش تئاتر و تهران و تله‌کامیونیکیشن» این نمایش را یک اجرای مولتی مدیا و ترکیب تئاتر، واقعیت افزوده و اجرای مجازی آن لاین دانست که در آن با مخاطبان تعامل صورت می گیرد. نیما دهقانی که نمایش «در ستایش تئاتر و تهران و تله‌کامیونیکیشن» را در تئاتر مستقل تهران روی صحنه دارد درباره

«در ستایش تئاتر» از تماشاگر رای‌گیری می‌کند/ یک تجربه متقاوت

کارگردان «در ستایش تئاتر و تهران و تله‌کامیونیکیشن» این نمایش را یک اجرای مولتی مدیا و ترکیب تئاتر، واقعیت افزوده و اجرای مجازی آن لاین دانست که در آن با مخاطبان تعامل صورت می گیرد. نیما دهقانی که نمایش «در ستایش تئاتر و تهران و تله‌کامیونیکیشن» را در تئاتر مستقل تهران روی صحنه دارد درباره

«در ستایش تئـاتر» در تئاتر مستقل تهران/ با موبایل بیایید

نمایش «در ستایش تئاتر و تهران و تله‌ کامیونیکیشن» کاری از نیما دهقانی از ۱۸ خرداد ماه در تئاتر مستقل تهران اجرا می شود.

Top