صفحه اصلی / نمایش کوسه ها

طراحی «کوسه‌ ها» به شکل اکسپرسیونیستی

کارگردان «کوسه‌ها» با اشاره به اینکه این نمایش اثری سایکودرام درباره سینما است، عنوان کرد: فضاسازی ا ...

مواجهه با بازیگر هالیوودی در «کوسه‌ ها»

سجاد افشاریان با اشاره به ویژگی های نمایش «کوسه ها» که تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد از اجرای مجدد ...