بایگانی برچسب: نمایش پنجره ای بر بادها

نمایش پنجره ای بر بادها

یادداشتی بر نمایش «پنجره ای بر بادها» به کارگردانی کهوری نژاد

یادداشتی بر نمایش «پنجره ای بر بادها» به کارگردانی کهوری نژاد

تئاتر آنلاین: در روزگاری که هنوز هم حرف های پوچ و بی اساس مردم تاثیری عمیق بر زندگی ما دارند، «پنجره ای بر بادها»، به دنبال منفذی است که بتوان به اتکای آن در بادهایی گریزپایی که بی هدف از هر سو زندگی را به لرزه می اندازند، استوار ماند.

Top