بایگانی برچسب: نمایش ٩٦٣+

باران کوثرى

باران کوثری از ۹ دی ماه با نمایش «٩۶٣+» روی صحنه است

«٩۶٣+» اولین تجربه کارگردانى تئاتر «محسن قرائى» با متنى از «نرگس فرشى» و بازى «باران کوثرى» از ٩ دى ماه ساعت ١٩ در «تماشاخانه موج نو» به روى صحنه می‌رود.

Top