بایگانی برچسب: نمایش مارمالاد

اجرای «کمدی مارمالاد» و «میلاد یک رویا» تمدید شد

اجرای «کمدی مارمالاد» و «میلاد یک رویا» تمدید شد

زمان اجرای نمایش های «کمدی مارمالاد» و «میلاد یک رویا» در خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر، تا ۸ بهمن ماه تمدید شد.

Top