بایگانی برچسب: نمایش لامبورگینى

جلوگیری از اجراى حمید صفت در «لامبورگینى» توسط وزارت ارشاد

جلوگیری از اجراى حمید صفت در «لامبورگینى» توسط وزارت ارشاد

دفتر موسیقى وزارت ارشاد با اجراى حمید صفت در نمایش تازه سیامک صفرى مخالفت کرد.

Top