بایگانی برچسب: نمایش زندگی در تئاتر

نمایش زندگی در تئاتر

نمایش زندگی در تئاتر

برگزیده بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری مرد و کاندید طراحی صحنه از شانزدهمین جشنواره تاتر دانشگاهی ایران

متن «زندگی در تئاتر» نردبان اجرا شد

کارگردان «زندگی در تئاتر» با اشاره به دراماتورژی که روی نمایشنامه دیوید ممت برای اجرا انجام داده است درباره نقش نوید محمدزاده به عنوان تهیه کننده این اثر نمایشی سخن گفت.

Top