صفحه اصلی / نمایش دوشس ملفی

دوشس ملفی در لندن به قتل می رسد

نمایش «دوشس ملفی» به کارگردانی ماریا آبرگ این روزها در استراتفورد لندن روی صحنه است؛ نمایشی که برگرف ...

«دوشس ملفی» اتفاقی واقعی را روایت می‌ کند

بازیگر نمایش های «دوشس ملفی» و «اتاق فاستوس» از ویژگی های این دو اثر نمایشی سخن گفت و عنوان کرد نمای ...

رضا بهبودی و احمد ساعتچیان به نمایش «دوشسِ مَلفی» پیوستند

رضا بهبودی و احمد ساعتچیان به جمع بازیگران نمایش «دوشسِ مَلفی» به کارگردانی محمد رضایی راد پیوستند. ...