بایگانی برچسب: نمایش دوشس ملفی

دوشس ملفی در لندن به قتل می رسد

دوشس ملفی در لندن به قتل می رسد

نمایش «دوشس ملفی» به کارگردانی ماریا آبرگ این روزها در استراتفورد لندن روی صحنه است؛ نمایشی که برگرفته از رویدادی واقعی است.

«دوشس ملفی» اتفاقی واقعی را روایت می‌ کند

بازیگر نمایش های «دوشس ملفی» و «اتاق فاستوس» از ویژگی های این دو اثر نمایشی سخن گفت و عنوان کرد نمایش «دوشس ملفی» اتفاقی واقعی را که در قرن پانزدهم ایتالیا رخ داده، روایت می کند.

Top