بایگانی برچسب: نمایش در ستایش تئاتر و تهران و تله‌ کامیونیکیشن

«در ستایش تئـاتر» در تئاتر مستقل تهران/ با موبایل بیایید

«در ستایش تئـاتر» در تئاتر مستقل تهران/ با موبایل بیایید

نمایش «در ستایش تئاتر و تهران و تله‌ کامیونیکیشن» کاری از نیما دهقانی از ۱۸ خرداد ماه در تئاتر مستقل تهران اجرا می شود.

Top