بایگانی برچسب: نمایش داروک و گربه نوازنده

ماجرای نجات داروک‌ها از دست وزغ‌ های بیلچه‌ پا

ماجرای نجات داروک‌ها از دست وزغ‌ های بیلچه‌ پا

کارگردان «داروک و گربه نوازنده» با اشاره به ویژگی های این اثر عنوان کرد در نمایش های کودکانه باید مسایل آموزنده ای که در زندگی به کار بچه ها می آید به آنها انتقال داده شود.

Top