بایگانی برچسب: نمایش خشم و هیاهو

«خشم و هیاهو» با تهیه کننده جدید به صحنه می رود

«خشم و هیاهو» با تهیه کننده جدید به صحنه می رود

نمایش «خشم و هیاهو» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد رایانی مخصوص با تغییر تیم تهیه و تولید به اجرای خود ادامه می دهد.

Top