بایگانی برچسب: نمایش حادثه در ویشی

نمایش حادثه در ویشی

نقد نمایش حادثه در ویشی به کارگردانی منیژه محامدی

نقد نمایش حادثه در ویشی به کارگردانی منیژه محامدی

تئاتر آنلاین : یکی از خصایص بارز منیژه محامدی انتخاب‌های درست و بجا همسو با اکنون است. به همین دلیل گزیده کار می‌کند اما تأثیرگذار او به دنبال متونی می‌گردد که به‌نوعی مفاهیم جهان‌شمول داشته باشند وبر هر زمان و مکان جامعه‌ای قابل انطباق باشند.

نمایش دیابولیک: رومئو و ژولیت

هنرمندان از نمایش «دیابولیک، رومئو و ژولیت» استقبال کردند

چهار نمایش «دیابولیک، رومئو و ژولیت»، «باغبان مرگ»، «حساب پرداخت نمی‌ شود» و «حادثه در ویشی» در دو سالن استاد سمندریان و دکتر ناظرزاده به صحنه می‌روند.

منیژه محامدی

سه نقش از «حادثه در ویشی» را زنانه کردم

منیژه محامدی کارگردان باسابقه تئاتر ایران از روی صحنه بردن نمایش «حادثه در ویشی» از اول دی ماه در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر خبر داد.

Top