صفحه اصلی / نمایش حادثه در ویشی

نقد نمایش حادثه در ویشی به کارگردانی منیژه محامدی

تئاتر آنلاین : یکی از خصایص بارز منیژه محامدی انتخاب‌های درست و بجا همسو با اکنون است. به همین دلیل ...

هنرمندان از نمایش «دیابولیک، رومئو و ژولیت» استقبال کردند

چهار نمایش «دیابولیک، رومئو و ژولیت»، «باغبان مرگ»، «حساب پرداخت نمی‌ شود» و «حادثه در ویشی» در دو س ...

سه نقش از «حادثه در ویشی» را زنانه کردم

منیژه محامدی کارگردان باسابقه تئاتر ایران از روی صحنه بردن نمایش «حادثه در ویشی» از اول دی ماه در سا ...