بایگانی برچسب: نمایش اتاق

نقد نمایش اتاق به کارگردانی فاطمه علی حسینی

نقد نمایش اتاق به کارگردانی فاطمه علی حسینی

تئاتر آنلاین – سید علی تدین صدوقی : پینتر هماره ساختار زبانی خود را دارد. او از سکوت و مکث و تکرار و… درنهایت شیوه پینترسک استفاده می‌کند که نگاه دیگرگونه‌ای را بازکرده و مخاطب را به فکر وامی‌دارد. سکوتی که دلهره و ترس را در پی دارد. ازنظر پینتردو نوع سکوت وجود دارد.

گفت و گو با فاطمه علی‌ حسینی کارگردان نمایش «اتاق»

کارگردان نمایش «اتاق» با اشاره به اینکه این اثر نمایشی تنها ۱۱ اجرا خواهد داشت، عنوان کرد تلاش کرده است در این اجرا شاعرانگی متن هارولد پینتر را حفظ کند.

Top