بایگانی برچسب: مایکل سی وایزمن

مایکل سی وایزمن

نورا به‌ مثابه عروسکی درخانه عروسک هنریک ایبسن

نورا به‌ مثابه عروسکی درخانه عروسک هنریک ایبسن

وایزمن: مرد یک «شوهر عروسک وار»، زن یک «همسر عروسکوار» و فرجام فرزندانشان نیز چیزی به‌غیراز «کودکی عروسکواره» نخواهد بود.

Top