بایگانی برچسب: قروه

«کلید، کانتینر، کبوتر»؛ نمادی از رهایی

«کلید، کانتینر، کبوتر»؛ نمادی از رهایی

قروه – «کلید، کانتینر، کبوتر» که نوعی رها شدن از دنیا و پیوستن به سعادت ابدی را بیان می کند، نمایش جدید گروه تئاتر پیدا با روایتی از جنگ و شهادت برای جدا شدن از زندگی دنیوی است.

تئاتر کردستان نیازمند توجه ویژه

قروه- مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور با بیان اینکه نمایش نیازمند پوست اندازی است، گفت: دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد می تواند عامل آشتی مردم و کشف استعدادهای گمنام باشد.

Top