بایگانی برچسب: سینا ظفری

نمایش مهمان ناخوانده

نقدی بر نمایش مهمان ناخوانده به کارگردانی سینا ظفری

نقدی بر نمایش مهمان ناخوانده به کارگردانی سینا ظفری

تئاتر آنلاین – بهنام حبیبی: مهمان ناخوانده، مهمانی است که از ژرفنای درون زیگموند فروید روانپزشک معروف اتریشی و پدر علم روانپزشکی نوین، ناخوانده به سراغش می آید و خودآگاه و ناخودآگاهش را به چالش می کشد.

Top